Online bekijken  |  Afmelden
edustandaard
Nieuwsbrief september 2020
Publieke consultatie UBV TLS versie 0.7

Gegevensuitwisseling in het onderwijs moet veilig en betrouwbaar zijn. In de meeste gevallen wordt daarbij op de communicatielaag gebruik gemaakt van een zogenaamde TLS-verbinding (Transport Layer Security). Daarbij is het van belang dat TLS eenduidig wordt toegepast, zodat de veiligheid, interoperabiliteit en efficiëntie in de onderwijsketen bevorderd wordt.

Daarom is op verzoek van de standaardisatieraad de standaard UBV TLS ontwikkeld door de werkgroep UBV (Uniforme Beveiligingsvoorschriften). Standaarden zoals Edukoppeling verwijzen voortaan voor de communicatielaag naar UBV TLS. Zodra UBV TLS formeel is vastgesteld, zullen alle afspraken hier voortaan naar verwijzen cq. hiervan gebruik maken (er geldt: comply or explain). Gezien het zeer brede toepassingsgebied PO t/m HO/WO is dit dus een zeer belangrijke standaard. Dat betekent dat input uit het veld erg belangrijk is en daarom wordt hiervoor een consultatie gestart. Dit is tevens onderdeel van de procedure om de standaard in beheer te nemen bij Edustandaard. We vragen u om deze standaard onder de aandacht te brengen bij uw achterban en waar nodig commentaar te leveren.

De standaard UBV TLS geldt in belangrijke mate voor de uitwisseling tussen systemen onderling (Machine to Machine), zoals berichtenuitwisseling tussen partijen. Daarnaast geldt het ook voor voor de uitwisseling tussen mens en systeem (Human to Machine), zoals bij bezoek van een website of gebruik van een webdienst van een onderwijsinstelling of leverancier binnen het onderwijs. De standaard heeft inmiddels ook een ROSA-scan ondergaan, waarvan het advies is overgenomen door de Architectuurraad. Meer informatie over de achtergrond kunt u terugvinden op de pagina van UBV TLS.

Uw opmerkingen kunt u tot maandag 12 oktober 2020 indienen via info@edustandaard.nl.

Stuur dit bericht vooral ook door naar andere belanghebbenden. Na de consultatie wordt een nieuwe versie eind oktober voorgelegd aan de Architectuurraad. De Standaardisatieraad neemt in november een besluit over de inbeheername.

Reminder: publieke consultatie AMIGO versie 1.0
Op 19 juli 2020 is de publieke review gestart van AMIGO, de methodiek om te komen tot bouwbare, modulaire uitwisselspecificaties voor het toepassingsdomein ‘Toetsen en Examineren’. Het gaat om:
  • Deel I - De Amigo Methodiek: 1.0.0
  • Deel II - Toepassingsgebied Toetsen en Examineren: 0.9.1

U vindt de documentatie op de pagina over AMIGO. De publieke reviewperiode loopt tot en met woensdag 9 september 2020. U kunt uw reviewopmerkingen doorgeven via de publieke Google Sheet die u ook al van eerdere AMIGO-versies kent. In deze sheet zijn ook de reviewopmerkingen op eerdere versies inclusief reacties van Bureau Edustandaard terug te vinden.

Ook roepen we u op om ook uw achterban te attenderen op deze publieke review: hun input en kritische opmerkingen zijn van harte welkom en noodzakelijk om AMIGO verder te verbeteren.

Verslag Architectuurraad juli 2020
Op 2 juli 2020 kwam de Architectuurraad weer bij elkaar, online. Op de agenda stonden:
  • Bijgepraat worden over AMIGO en beoordelen of AMIGO-versie 1.0 klaar is voor publieke consultatie
  • Advisering over de ontsluiting van RIO-data via LOD – Linked Open Data (API) aan de hand van een ROSA-architectuurscan
  • Bespreking van de Uniforme beveiligingsvoorschriften (UBV) – TLS – versie 0.5 aan de hand van een ROSA-scan en advisering of deze gereed is voor publieke consultatie
  • Update over de roadmap van het Onderwijs Serviceregister (OSR) aan de hand van de ROSA-scan; verbreding van de scope naar het domein Toetsen en Examinering
  • Bespreking van het REST-SaaS profiel v0.5, aangeleverd door de werkgroep Edukoppeling
U kunt het verslag en de stukken lezen op de gebruikelijke plek op de website van Edustandaard
Twee conceptafspraken
Tot slot attenderen we u nog op twee conceptafspraken die zijn aangemeld bij Edustandaard, namelijk de HOVI (Hoger Onderwijs Voorlichtings Informatie) en het ECK Attributenbeleid v.1.1 (aangemeld door Edu-K). U vindt deze op de overzichtspagina met afspraken.
Heeft u vragen over deze mail? Neem contact op met Bureau Edustandaard via info@edustandaard.nl. Meer informatie is te vinden op www.edustandaard.nl.
disclaimer | privacystatement | profiel wijzigen | afmelden